Loading...

Privacyverklaring


Hieronder de wettelijke uitleg over het feit dat wij geen spam versturen,
omdat wij dat zelf ook niet kunnen waarderen. En dat wij je emailadres en gegevens voor onszelf houden...
Voor de verwerking van je boeking/reservering en gewoon om je zo nu en dan eens een leuke aanbieding per e-mail te versturen.
En als je dat niet meer wenst...
schrijf je jezelf gewoon uit en we gaan uiteen als vrienden :-)

Oyenkerke Vakantiewoningen, gevestigd aan De Pannelaan 35 8660 Adinkerke-De Panne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.oyenkerke-vakantiewoningen.be
Oyenkerke-vakantiewoningen
De Pannelaan 35
8660 Adinkerke-De Panne
+32467566299
Filip & Brigitte Catteeuw - Madou staan in voor de Gegevensbescherming van Oyenkerke-vakantiewoningen. Te bereiken via vakantiehuis-oyenkerke.be
Persoonsgegevens die wij verwerken
Oyenkerke-vakantiewoningen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- E-mailadres, en naam indien u dit heeft ingevuld
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Oyenkerke-vakantiewoningen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Geautomatiseerde besluitvorming
Oyenkerke-vakantiewoningen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Oyenkerke-vakantiewoningen) tussen zit. Oyenkerke-vakantiewoningen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: mailchimp ten behoeve van het versturen van mailinglijsten, of e-mailaccount, waardoor u met enige regelmaat een e-mail ontvangt met onze aanbiedingen van tijdelijke aard, welke u ten aller tijde kunt verwijderen of u zich voor kunt uitschrijven
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oyenkerke-vakantiewoningen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Oyenkerke-vakantiewoningen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;
Oyenkerke-vakantiewoningen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oyenkerke-vakantiewoningen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Oyenkerke-vakantiewoningen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Oyenkerke-vakantiewoningen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
Oyenkerke-vakantiewoningen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.

Gegevens van klanten worden enkel bijgehouden om boeking, betaling, in- en uitchecken te regelen. We werken samen met Channel Manager Cubilis en booking engines die ook de GDPR privacy-verklaring ondertekenen. U kunt op aanvraag uw gegevens uit hun databank laten verwijderen via ons.
Oyenkerke vakantiewoningen

De Pannelaan 33-35 - 8660 Adinkerke

Tel: +32 (0)476 566 299

Email:info@vakantiehuis-oyenkerke.be

Luxe & Privacy
Recent geplaatst